Uslovi korišćenja

Zabranjeno je kopiranje bilo kog sadržaja,  sa bilo koje strane  sajta. Svaki govorni segment i audio zapis na ovom sajtu zaštićen je zakonom o autorskim pravima i ne može se koristiti van ovog sajta,  ni pod kojim uslovima bez prethodne  saglasnosti njegovih autora. Svi fajlovi na sajtu postavljeni su isključivo kao demonstrativni primeri,  vokalnih-audio-vizuelnih tehnika. Primeri nemaju za cilj niti jedan vid promocije proizvoda koji se u okviru demo primera čuju ili vide na sajtu.