Audio za video youtube, voice over za tv emisije, priloge ili video uputstva

Ovo je audio za video, primer, snimak spikera, voice over za video uputsva tutorijale kompanije. Primer koji pokazuje način čitanja ali ne reklama, gde je sve prepuno explozivne energije u glasu i veštačkih osmeha koji nas mame. Ovo je glas koji prezentuje smiren i samouveren naćin čitanja teksta za video sadržaj. Odlična dikcija, glas precizan i lako razumljiv za auditorijum. Ozbiljan i prikladan sadržajima koji traže konceNtraciju i pažnju kako bi dobili gledalac dobio više saznaja o nekom proizvodu ili usluzi. Konkretno ovaj primer odnosi se na tutorijal servisa mobilnih telefona.