Tag Archives: snimanje dzinglova

Reklamni Spot, Produkcija Reklama i Voiceover

radio reklame produkcija

GLASOVNA PODRŠKA ZA RADIO REKLAME, SNIMANJE  WEB VIDEA  ILI  TV REKLAME

Svaka izrada radio reklame, podrazumeva i segment koji se ne može preskočiti. To je snimanje off-a ili izrada voice overa koji su neophodni za svaku dalju audio produkciju pri izradi tv spotova, izradi radio reklama i džinglova. Kvalitet produkcije reklamnog spota direktno zavisi od profi spikera i njegove interpretacije. Prilikom izrade reklama, dzinglova i zvuka za web video, takodje uvek se koriste produkcioni elemente, muzičke podloge, posebno prilagođene radijskoj i TV industriji.

PRIMER VOICE OVERA  ZA IZRADU REKLAMNOG SPOTA

Izrada Reklamnog Spota do 15 sekundi  ( jedan vokal )
Izrada Reklamnog Spota  do 15 sekundi  ( dva vokala )
Izrada Reklamnog Spota od 15-30 sekundi ( najava novih izdanja časopisa )
Izrada Spota od 15-30 sekundi  (trejlerska najava novih izdanja knjiga ili filmova)
Najave specijalnih ponuda sniženja popusta do 30  sekundi  (snimanje vokala)
Najave Specijalnih Događaja (snimanje vokala,  muzička podloga )

PRIMER VOICEOVER  REKLAMNI SPOT SA EFEKTIMA (RADIO/ TV )

Reklamni Spot do 20 sek.  (jedan vokal )
Reklamni Spot do 60 sek. ( dva vokala – primer ijekavski izgovor )
Reklamni Spot do 60 sek.  ( jedan vokal )
Reklamni Spot do 60 sek.  (dva ili više vokala)

PRIMER VOKAL ZA PEVANE REKLAME, SONG  (RADIO/ TV VERZIJA)

Pevana Reklama do 15 sek. ( vokal )
Pevana Reklama od 15-30 sek. ( vokal,  komponovana muzika )
Pevana Reklama od 15-30 sek. ( vokal, komponovana muzika, spikerski glas )
Pevana Reklama od 30-60 sek. ( vokal,  komponovana muzika )
Pevana Reklama od 30-60 sek. ( vokal,  komponovana muzika,  spikerski glasovi )

SPIKERSKI OFF (REKLAMA, PROMO FILM, WEB VIDEO, YOUTUBE)

Čitanje teksta za Radio ili TV Spot do 30  sekundi ( spikerski glas )
Čitanje poruke 60 sek. Call centar, govorni automati, tel. sekretarica (snimanje spiker)
Naracija  do 5 min. Tutorijali, Video Kursevi, Korporativni film, Promo video (narator,  snimanje)

Za potrebe snimanja korporativnih  i  promo filmova, kursevi  ili elektronsko učenje, kreiranje videa za društvene mreže ili youtube kanal vaše kompanije , profi glas uvek treba snimati u studiju. To je način da vaš video sadržaj ili bilo koja prezentacija kompanije bude zaokruzena celina. Profesionalno, kratko i jasno, glas uliva poverenje a to je ono za čim svi kupci tragaju.