Tag Archives: reklama na radiju

Vodič: Izrada radio reklama i oglašavanje na radiju ukratko

reklamiranje-na-radiju-oglasavanje-srbija-snimanje-izrada

Koliko je važan tekst reklamne poruke ? Kreiranje teksta reklamne poruke pri ihzradi radio reklame podrazumeva profesionalan i kreativan pristup.  Ključ uspeha je u pronalaženju pravih reči kojima se obraćate  budućim kupcima. To je najbolji način da potpuno približite svoje proizvode i usluge.  Moć medija u ovom slučaju je presudna, a sam tekst reklame igra ključnu ulogu. Ovaj segment uvek treba prepustiti copywriterima.

Izrada radio reklame i prednosti reklamiranja na radiju

Šta podrazumeva dobra reklama ? Reklama je pre svega proizvod ozbiljne analize tržišta, potrošača i konkurencije. Samo ozbiljnom  analizom  se može zaključiti kako da se obratite ciljanim potrošačima. Tek kad znate šta treba da kažete, možete smišljati način kako to sprovesti u delo. Kakvom porukom i kojim tipom radio spota. Važno je znati da kreirana radio reklama ne treba da se dopadne svima , već onima kojima je namenjena.

Ko se bavi izradom radio reklama ? Mnoge vrhunske reklame su proizvodi marketing agencija. Takve agencije obično ne pripadaju ni jednoj radio stanici. Izrada radio reklame je vrlo specifična jer za razliku od drugih vidova reklamiranja, radio reklama kod slušalaca  okupira samo čulo sluha.  Zato je važno da dobro napisan tekst, čita odličan spiker. Način interpretacije spikera, dikcija,  kao  i boja glasa biće  od presudnog značaja i direktno će  uticati na  efekat koji  reklama postiže kroz fazu svog emitovanja.

Oglašavanje na radiju i zakup termina za emitovanje spota

Posle finalne izrade radio reklame, potrebno je omogućiti da je slušaoci negde čuju. Vreme u kome  se radio reklame objavljuju  slušaocima , zakupljuje  se od radio stanice.  Pri zakupu termina za emitovanje reklame uvek se ima u vidu da su najbolji oni termini kada je veliki broj slušalaca na poslu ili kod kuće, ali ne treba zaboraviti ni one koji radio slušaju u kolima. Najbolji vremenski termini bi bili rano ujutro, tokom pre podneva, kada su ljudi uveliko na poslu, ili u povratku sa posla, zatim tokom kasnih popodneva, nakon ručka, a pre večernjih vesti. U principu sve zavisi od toga šta se reklamira i kojoj ciljnoj grupi  je radio reklama namenjena.

Kada je u pitanju promocija putem radija,  tri stvari treba uzeti u obzir:
•    Reklamiranje na  radio stanicama koje  najviše sluša  publika (ciljna grupa)  kojoj se proizvod želi prodati
•    Reklama mora biti dovoljno kreativna kako bi  “zapala slušaocu za uho”
•    Reklama mora biti ponovljena dovoljan broj puta u toku dana, kako bi je slušalac registrovao.

Koje su prednosti reklamiranja  na radiju ?

Oglašavanje na radiju predstavlja odličan vid komuniciranja sa  ciljnom publikom. Istraživanja rađena u poslednjih par godina pokazuju da se radio sve više sluša. Pojava  smart telefona,  internet okruženje omogućili su da radio bude uz nas i kada smo u pokretu. Dostupan je u svakom trenutku, cena oglašavanja je višestruko niža u odnosu na TV,  a slušaoci gotovo nikada neće promeniti svoju omiljenu radio stanicu kada na njoj krenu reklame.