Tag Archives: radio dzinglovi

Voice-over podrška kod izrade reklama i produkcije reklamnog spota

radio reklame produkcija

GLASOVNA PODRŠKA ZA RADIO ILI ONLINE REKLAME, SNIMANJE  WEB VIDEA  ILI  TV REKLAME

Svaka izrada radio reklame, podrazumeva i segment koji se ne može preskočiti. To je snimanje glasa, snimanje off-a (izrada voice overa) koji je neophodan za svaku dalju audio produkciju pri izradi tv spotova, izradi radio reklama i džinglova. Kvalitet produkcije reklamnog spota direktno zavisi od profi spikera i njegove interpretacije. Prilikom izrade reklama, dzinglova i zvuka za web video, takodje u vašoj daljoj produkciji uvek treba koristiti muzičke podloge, posebno prilagođene radijskoj i TV industriji.

 

PRIMER VOICE OVERA  ZA IZRADU REKLAMNOG SPOTA

Reklamni Spot do 15 sekundi  ( jedan vokal )
Reklamni Spot do 15 sekundi  ( dva vokala ) 
Reklamni Spot do 15 sec sekundi ( najava kreativnih radionica i upisa na edukacije)
Reklamni Spot d 15-30 sekundi  (trejlerska najava novih izdanja knjiga ili filmova)
Najave specijalnih ponuda sniženja popusta do 30  sekundi  (snimanje vokala)
Najave Specijalnih Događaja (snimanje vokala,  muzička podloga )

PRIMER VOICEOVER  REKLAMNI SPOT SA EFEKTIMA (RADIO/ TV )

Reklamni Spot do 20 sek.  (jedan vokal )
Reklamni Spot do 60 sek. ( dva vokala – primer ijekavski izgovor )
Reklamni Spot do 60 sek.  ( jedan vokal ) 
Reklamni Spot do 60 sek.  (dva ili više vokala) 
Pevana Reklama od 30-60 sek. ( vokal,  komponovana muzika,  spikerski glasovi )

SPIKERSKI OFF (REKLAMA, PROMO FILM, WEB VIDEO, YOUTUBE)

Čitanje teksta za Radio ili TV Spot do 30  sekundi ( spikerski glas ) 
Čitanje poruke 60 sek. Call centar, govorni automati, tel. sekretarica (primer gps navigacija)
Naracija  do 5 min. Tutorijali, Video Kursevi, Korporativni film, Promo video (narator,  snimanje)

Za potrebe snimanja korporativnih  i  promo filmova, kursevi  ili elektronsko učenje, kreiranje videa za društvene mreže ili youtube kanal neke kompanije , profi glas uvek treba snimati u studiju. To je način da video sadržaj ili bilo koja prezentacija kompanije bude zaokružena celina, kroz profesionalno, kratko i jasno saopštavanje bitnih informacija. Glas uliva poverenje, a to je najvažnije.