Tag Archives: pevana reklama

Voice-over podrška kod izrade reklama i produkcije reklamnog spota

radio reklame produkcija

GLASOVNA PODRŠKA ZA RADIO ILI ONLINE REKLAME, SNIMANJE  WEB VIDEA  ILI  TV REKLAME

Svaka izrada radio reklame, podrazumeva i segment koji se ne može preskočiti. To je snimanje glasa, snimanje off-a (izrada voice overa) koji je neophodan za svaku dalju audio produkciju pri izradi tv spotova, izradi radio reklama i džinglova. Kvalitet produkcije reklamnog spota direktno zavisi od profi spikera i njegove interpretacije. Prilikom izrade reklama, dzinglova i zvuka za web video, takodje u vašoj daljoj produkciji uvek treba koristiti muzičke podloge, posebno prilagođene radijskoj i TV industriji.

 

PRIMER VOICE OVERA  ZA IZRADU REKLAMNOG SPOTA

Reklamni Spot do 15 sekundi  ( jedan vokal )
Reklamni Spot do 15 sekundi  ( dva vokala ) 
Reklamni Spot do 15 sec sekundi ( najava kreativnih radionica i upisa na edukacije)
Reklamni Spot d 15-30 sekundi  (trejlerska najava novih izdanja knjiga ili filmova)
Najave specijalnih ponuda sniženja popusta do 30  sekundi  (snimanje vokala)
Najave Specijalnih Događaja (snimanje vokala,  muzička podloga )

PRIMER VOICEOVER  REKLAMNI SPOT SA EFEKTIMA (RADIO/ TV )

Reklamni Spot do 20 sek.  (jedan vokal )
Reklamni Spot do 60 sek. ( dva spikera, ekavsko-ijekavski izgovor )
Reklamni Spot do 20 sek.  ( jedan spiker ijekavski izgovor)
Reklamni Spot do 60 sek.  (dva ili više vokala) 

SPIKERSKI OFF (REKLAMA, PROMO FILM, WEB VIDEO, YOUTUBE)

Čitanje teksta za Radio ili TV Spot do 30  sekundi ( spikerski glas ) 
Čitanje poruke 60 sek. Call centar, govorni automati, tel. sekretarica (primer gps navigacija)
Naracija  do 5 min. Tutorijali, Video Kursevi, Korporativni film, Promo video (narator,  snimanje)

Za potrebe snimanja korporativnih  i  promo filmova, kursevi  ili elektronsko učenje, kreiranje videa za društvene mreže ili youtube kanal neke kompanije , profi glas uvek treba snimati u studiju. To je način da video sadržaj ili bilo koja prezentacija kompanije bude zaokružena celina, kroz profesionalno, kratko i jasno saopštavanje bitnih informacija. Glas uliva poverenje, a to je najvažnije.