Tag Archives: kako napraviti gluvu sobu

Zajedničke karakteristike (Absorberi-Difuzori)

Priču o apsorberima i difuzorima je nemoguće izbeći ako se pokrene priča o rešavanju problema akustike male sobe. Nebitno da li je reč o pretežno apsorpcionom materijalu, pretežno difuznom ili o pravljenju kompleksnih struktura koje u željenom odnosu rade i jedno i drugo.