Tag Archives: izolacija kucnog studija

Difuzori, Soba za snimanje, Pokretni paneli

Difuzori imaju drugačiju funkciju od funkcije apsorbera. Oni treba što ravnomernije da vrate zvučni talas nazad u sobu, po mogućstvu iz svih mogućih smerova. Znači, dobar difuzor, u svom opsegu rada, ne bi trebalo da pravi pikove i dipove u polarnoj karakteristici, nego da ravnomerno u svim pravcima/uglovima odbije zvučni talas nazad u sobu, formirajući difiuzno akustičko polje.