Tag Archives: azmafon cena

Azmafon, Piramidalni Sundjer, Apsorberi, Staklena Vuna

Zadatak absorbera zvuka je da najveći deo  zvučnog talasa koji dođe do njihove površine apsorbuju, a samo manji deo vrate nazad u prostoriju. Ne apsorbuju baš svi materijali podjednako sve frekvencije. U zavisnosti od ujednačenosti apsorpcije razlikuju se po kvalitetu. Svaki ima nekakva apsorpciona svojstva. Razlika postoji između materijala azmafon, piramidalni sundjer,  staklena vuna. Mogu da koriste u izgradnji produkcionih studija za audio snimanje voice overa  i zvuka za reklamne spotove.