Tag Archives: Akusticka simetrija

Akustika malih prostorija

Koliko je zaista važna zvucna izolacija i pravilno odrađen tretman akustike? U vašem poslu soba za slušanje (režija) je izuzetno bitna, a njena bitnost je najčešće podcenjena u odnosu na opremu kojom raspolažete. Obzirom na stanje i ponudu opreme na tržištu vrlo lako se može desiti da je vaša akustika daleko lošija od opreme kojom raspolažete, ma koliko jeftina oprema bila…