Voice over za TV reklame & promo film na srpskom jeziku muški vokal

Kratak demo voice over tv reklame vokala spikera.Treba znati da cena voice over za TV reklame i promo filmove može da varira u zavisnosti od niza faktora. Cena za Voiceover može zavisiti čak i od toga gde se glas kroz reklamni spot plasira. Voice over talent je muški spikerski glas. Snimljeni vokali za tv reklame na srpskom jeziku mogu se čuti kroz svega par video demo primera:

Vioce over za radio spot i VO za TV reklame su posebna priča. Medjutim, kada se snima naracija za korporativni video, promo film, explainer ili IVR poruke za call centar tada spiker pre svega pravi procenu cene na osnovu finalnog dostavljenog teksta, koji prethodno pogleda.

Takođe je važno znati gde će biti plasiran taj finalni video ili audio voice over ( na Internet sajtu, u prodajnom objektu, na poslovnom skupu, televiziji ili na drustvenim mrežama)