Voice over za TV reklame & promo film na srpskom jeziku muški vokal

Kratak portfolio vokala spikera.Treba znati da cena voice over za TV reklame i promo filmove može da varira u zavisnosti od niza faktora.Cena za Voiceover može zavisiti čak i od toga gde se VO / reklamni spot plasira. Voice over talent u okviru portfolija je muški spikerski glas. Snimljeni vokali za tv reklame na srpskom jeziku mogu se čuti kroz svega par video primera:

Vioce over za radio spot i TV reklame su posebna priča. Medjutim, kada se snima naracija za korporativni video, promo film, explainer ili IVR poruke za call centar tada spiker pre svega pravi procenu cene na osnovu finalnog dostavljenog teksta. Takođe je važno znati gde će biti plasiran taj finalni video ili audio voice over ( na Internet sajtu, na poslovnom skupu, televiziji ili na drustvenim mrežama)