ANGAŽMANI SPIKERSKOG VOKALA ALEKSA OD STRANE AGENCIJA

snimanje voice overa za reklame i korporativni film i promo film

Snimanje voice overa za reklame promo film