Voice-over podrška kod izrade reklama i produkcije reklamnog spota

radio reklame produkcija

GLASOVNA PODRŠKA ZA RADIO ILI ONLINE REKLAME, SNIMANJE  WEB VIDEA  ILI  TV REKLAME

Svaka izrada reklame, podrazumeva jedan važan segment koji se ne može preskočiti. To je snimanje glasa, snimanje off-a (izrada voice overa). Snimljeni voice over se koristi kao podrška audio produkciji prilikom izrade tv spotova, izrade radio reklama / džinglova. Kvalitet produkcije reklamnog spota direktno zavisi od prepoznatljivosti glasa spikera / njegove interpretacije.

Kada se snima reklama voice over se stapa – miksa sa pozadinskom muzikom. Pre toga potrebna je vrlo precizna obrada voice overa. To je važna faza post-produkcije, editovanja, čišćenja na snimljenom vokalu, tek onda mix. Treba koristiti muzičke podloge, posebno prilagođene radijskoj i TV industriji.

 

PRIMER VOICE OVERA  ZA IZRADU REKLAMNOG SPOTA

Reklamni Spot do 15 sekundi  ( jedan vokal )
Reklamni Spot do 15 sekundi  ( dva vokala ) 
Reklamni Spot do 15 sec sekundi ( najava kreativnih radionica i upisa na edukacije)
Reklamni Spot d 15-30 sekundi  (novi sladoledi su stigli)
Najave specijalnih ponuda sniženja popusta do 30  sekundi  (snimanje vokala)
Najave Specijalnih Događaja (snimanje vokala,  muzička podloga )

PRIMER VOICEOVER  REKLAMNI SPOT SA EFEKTIMA (RADIO/ TV )

Reklamni Spot do 20 sek.  (jedan vokal )
Reklamni Spot do 60 sek. ( dva spikera, ekavsko-ijekavski izgovor )
Reklamni Spot do 20 sek.  ( jedan spiker ijekavski izgovor)
Reklamni Spot do 60 sek.  (dva ili više vokala) 

SPIKERSKI OFF (REKLAMA, PROMO FILM, WEB VIDEO, YOUTUBE)

Čitanje teksta za Radio ili TV Spot do 30  sekundi ( spikerski glas ) 
Čitanje poruke 60 sek. Call centar, govorni automati, tel. sekretarica (primer gps navigacija)
Naracija  do 5 min. Tutorijali, Video Kursevi, Korporativni film, Promo video (narator,  snimanje)

Za promo video takođe je važan spikerski glas / voice over. Kursevi  ili elektronsko učenje, video za social media ili youtube kanal kompanije, profesionalni voice over uvek treba imati u vidu.