Radio Jinglovi

snimanje dzinglova izrada identifikacija za radio stanice

Zašto radio džinglovi? Bez obzira na kvalitet signala i kvalitet programa, radio stanica može imati lošiji rejting, ukoliko je publika ne razlikuje od konkurencije. Tada slušaocu nije omogućeno, da na efektan i dopadljiv način upamti ime i frekvenciju. Na scenu stupaju indentifikacioni džinglovi. Pažljivo produciran paket identifikacionih jinglova direktno će pomoći u stvaranju jedinstvenog identiteta radio stanice – Brendiranje Radija. U zavisnosti od formata radija, razlikuju se i stilovi džinglova.

Ključna stvar je voice over, to jeste spikerski glas koji slušamo u džinglovima, takozvani station voice. Medjutim nikako ne treba umanjiti i značaj same produkcije džinglova i značajno vreme koje utroše dizajneri zvuka i producenti u studiju kako bi produkcija bila na visokom nivou. Upečatljiv muški vokal je češće zastupljen u jinglovima. Zašto? Verovatno zato što se muški dublji glas duže pamti i simbol je autoriteta. Ne znači da treba bežati od ženskih glasova. To treba da bude glas koji nije previše zastupljen u ostalim segmentima na primer živog programa na radiju, već samo kroz jinglove.  Na kraju dobro producirani džinglovi, jasno će na znanje slušaocima, šta mogu da očekuju od radio stanice koju slušaju.

JINGLE MIX 1
JINGLE MIX 2
JINGLE MIX 3

Reklamni spot na lokalnom radiju ?

Reklamni spotovi su jedna od najzahtevnijih formi oglašavanja. Danas, snimiti reklamni spot koji se izdvaja u odnosu na druge, postaje sve teži zadatak. Učestalo emitovanje reklama, sa jednim te istim vokalima na lokalnom radiju u manjim sredinama, ne daje dobre rezultate.

Uvek je dobra ideja odabrati glas koji nije previše zastupljen u programu ili reklamnim blokovima na lokalnim radio stanicama

Klijenti su često nezadovoljni efektom koji postižu kroz reklamiranje na radiju. Jasno je da reklama ima bolji efekat kada “neki drugi glas snimi reklamu”, zapravo profesionalni glas koji nije previše zastupljen na programu nekog lokalnog radija. Na lokalu često se desi da zbog malog broja raspoloživih glasova, jedni te isti glasovi čitaju sve moguće reklame. Osveženje će uvek prijati ! Novi glas otvara i novi prostor “u ušima” vaših slušalaca. To je značajno da prihvate informaciju koju šaljete, jer svaka promena ZASLUŽUJE NOVU PAŽNJU !

Imate novi prozivod ili novu uslugu, eskperimentišite i idite sa novim glasom. Novi glas sam po sebi, već je asocijacija na nešto drugačije, nešto novo.