VoiceOver Team Srbija – Poruka poslata

Poruka poslata VoiceOver Team-u