Obaveštenje ( audio produkcija, radio spotovi, džinglovi, spikeri )

Ukoliko je poruka koju ste upravo poslali u bilo kom smislu odnosi na glasove za izradu reklamnih spotova, angažman spikera za snimanja džinglova, insistira se na kontaktu putem telefona. Svako  snimanje specifično je samo po sebi, zavisi kako od potreba tako i od izbora spikera i njegove trenutne dostupnosti.

Telefonskim putem od Vas brzo se mogu dobiti odgovori na pitanja koja su spikerima važna, a vi ćete  uvek dobiti precizniju procenu.