E-learning kursevi , voice over, čitanje i snimanje glasa (tekst do 10 min)

Snimanje glasa za online kruseve, video  tutorilale i elearning 
Dodavanjem snimljenog zvuka na slike , voice over srpski ili hrvatski glas za video kurs ili elektronsko učenje drastično se može preobraziti video  prezentacija.Izrada zvuka i snimanje tona tj. spiker odlicne dikcije i profi glasa važan je za online kurseve ili elektronsko učenje, tečajeve ili explainer video.

Dakle glas je važan ali isto tako i kvalitetan zvuk studija u kome se snima spikerski glas. U protivnom loš zvuk će uticati na percepciju i pažnju učenika ili polaznika kursa.

Koliko je  važan spiker za video kurs, koji doprinos to daje kursu

Profesionalnost u saopštavanju informacija , razgovatan govor i pravilna dikcija  i boja glasa su od velikog značaja za lako pamćenje tj. usvajanje gradiva.

Kurs koji se sluša umesto da se čita , znatno se lakše pamti , zatim dinamičan je i zanimljiv. Ključna stvar jeste da slušanje kursa umesto čitanje pomaže učenicima da se bolje sećaju. To je dokazao Edgar Dale, poznati američki pedagog.

Dakle u Americi su došli do potvrde i dali odgovor na pitanje.

Prilikom učenja gradiva, čega se najbolje sećamo? 
10% onoga što čitamo.
30% onoga što vidimo.
50% onoga što vidimo i čujemo.

50 %  gradiva se usvaja kada gledamo i slušamo kurs. Ovo je znatno veči procenat uspeha koji se postiže kombinacijom  slika i profi glas.

Stoga, dodavanje audiozapisa na eletronsko učenje ili bilo koji kurs ne samo da pruža bolju prezentaciju, nego pomaže ljudima da se sete onoga što podučavate.Uspeh kursa je mnooogo veći.

Kvalitet zvuka je vrlo važan. Tako se može izbeći  slabo usvajanje učenja i stalni fokus slušalaca na loš zvuk ili glas koji iritira. Zapamtite nije svaki spiker pogodan za ovu vrsu čitanja tutorijala, a boja glasa nije uvek presudna već način interpretacije kurseva elektronskog učenja.

Saznajte još → Da li se duže pamte reči koju izgovara muški ili ženski glas. Koji glas se duže pamti saznaćete ovde.