Category Archives: spiker

Voice over za TV reklame & promo film na srpskom jeziku muški vokal

Kratak demo voice over tv reklame vokala spikera.Treba znati da cena voice over za TV reklame i promo filmove može da varira u zavisnosti od niza faktora. Cena za Voiceover može zavisiti čak i od toga gde se glas kroz reklamni spot plasira. Voice over talent je muški spikerski glas. Snimljeni vokali za tv reklame na srpskom jeziku mogu se čuti kroz svega par video demo primera:

Vioce over za radio spot i VO za TV reklame su posebna priča. Medjutim, kada se snima naracija za korporativni video, promo film, explainer ili IVR poruke za call centar tada spiker pre svega pravi procenu cene na osnovu finalnog dostavljenog teksta, koji prethodno pogleda.

Takođe je važno znati gde će biti plasiran taj finalni video ili audio voice over ( na Internet sajtu, u prodajnom objektu, na poslovnom skupu, televiziji ili na drustvenim mrežama)

Voice-over podrška kod izrade reklama i produkcije reklamnog spota

radio reklame produkcija

GLASOVNA PODRŠKA ZA RADIO ILI ONLINE REKLAME, SNIMANJE  WEB VIDEA  ILI  TV REKLAME

Svaka izrada reklame, podrazumeva jedan važan segment koji se ne može preskočiti. To je snimanje glasa, snimanje off-a (izrada voice overa). Snimljeni voice over se koristi kao podrška audio produkciji prilikom izrade tv spotova, izrade radio reklama / džinglova. Kvalitet produkcije reklamnog spota direktno zavisi od prepoznatljivosti glasa spikera / njegove interpretacije.

Kada se snima reklama voice over se stapa – miksa sa pozadinskom muzikom. Pre toga potrebna je vrlo precizna obrada voice overa. To je važna faza post-produkcije, editovanja, čišćenja na snimljenom vokalu, tek onda mix. Treba koristiti muzičke podloge, posebno prilagođene radijskoj i TV industriji.

 

PRIMER VOICE OVERA  ZA IZRADU REKLAMNOG SPOTA

Reklamni Spot do 15 sekundi  ( jedan vokal )
Reklamni Spot do 15 sekundi  ( dva vokala ) 
Reklamni Spot do 15 sec sekundi ( najava kreativnih radionica i upisa na edukacije)
Reklamni Spot d 15-30 sekundi  (novi sladoledi su stigli)
Najave specijalnih ponuda sniženja popusta do 30  sekundi  (snimanje vokala)
Najave Specijalnih Događaja (snimanje vokala,  muzička podloga )

PRIMER VOICEOVER  REKLAMNI SPOT SA EFEKTIMA (RADIO/ TV )

Reklamni Spot do 20 sek.  (jedan vokal )
Reklamni Spot do 60 sek. ( dva spikera, ekavsko-ijekavski izgovor )
Reklamni Spot do 20 sek.  ( jedan spiker ijekavski izgovor)
Reklamni Spot do 60 sek.  (dva ili više vokala) 

SPIKERSKI OFF (REKLAMA, PROMO FILM, WEB VIDEO, YOUTUBE)

Čitanje teksta za Radio ili TV Spot do 30  sekundi ( spikerski glas ) 
Čitanje poruke 60 sek. Call centar, govorni automati, tel. sekretarica (primer gps navigacija)
Naracija  do 5 min. Tutorijali, Video Kursevi, Korporativni film, Promo video (narator,  snimanje)

Za promo video takođe je važan spikerski glas / voice over. Kursevi  ili elektronsko učenje, video za social media ili youtube kanal kompanije, profesionalni voice over uvek treba imati u vidu.

Vodič: Izrada radio reklama i oglašavanje na radiju ukratko

reklamiranje-na-radiju-oglasavanje-srbija-snimanje-izrada

Koliko je važan tekst reklamne poruke ? Kreiranje teksta reklamne poruke pri ihzradi radio reklame podrazumeva profesionalan i kreativan pristup.  Ključ uspeha je u pronalaženju pravih reči kojima se obraćate  budućim kupcima. To je najbolji način da potpuno približite svoje proizvode i usluge.  Moć medija u ovom slučaju je presudna, a sam tekst reklame igra ključnu ulogu. Ovaj segment uvek treba prepustiti copywriterima.

Izrada radio reklame i prednosti reklamiranja na radiju

Šta podrazumeva dobra reklama ? Reklama je pre svega proizvod ozbiljne analize tržišta, potrošača i konkurencije. Samo ozbiljnom  analizom  se može zaključiti kako da se obratite ciljanim potrošačima. Tek kad znate šta treba da kažete, možete smišljati način kako to sprovesti u delo. Kakvom porukom i kojim tipom radio spota. Važno je znati da kreirana radio reklama ne treba da se dopadne svima , već onima kojima je namenjena.

Ko se bavi izradom radio reklama ? Mnoge vrhunske reklame su proizvodi marketing agencija. Takve agencije obično ne pripadaju ni jednoj radio stanici. Izrada radio reklame je vrlo specifična jer za razliku od drugih vidova reklamiranja, radio reklama kod slušalaca  okupira samo čulo sluha.  Zato je važno da dobro napisan tekst, čita odličan spiker. Način interpretacije spikera, dikcija,  kao  i boja glasa biće  od presudnog značaja i direktno će  uticati na  efekat koji  reklama postiže kroz fazu svog emitovanja.

Oglašavanje na radiju i zakup termina za emitovanje spota

Posle finalne izrade radio reklame, potrebno je omogućiti da je slušaoci negde čuju. Vreme u kome  se radio reklame objavljuju  slušaocima , zakupljuje  se od radio stanice.  Pri zakupu termina za emitovanje reklame uvek se ima u vidu da su najbolji oni termini kada je veliki broj slušalaca na poslu ili kod kuće, ali ne treba zaboraviti ni one koji radio slušaju u kolima. Najbolji vremenski termini bi bili rano ujutro, tokom pre podneva, kada su ljudi uveliko na poslu, ili u povratku sa posla, zatim tokom kasnih popodneva, nakon ručka, a pre večernjih vesti. U principu sve zavisi od toga šta se reklamira i kojoj ciljnoj grupi  je radio reklama namenjena.

Kada je u pitanju promocija putem radija,  tri stvari treba uzeti u obzir:
•    Reklamiranje na  radio stanicama koje  najviše sluša  publika (ciljna grupa)  kojoj se proizvod želi prodati
•    Reklama mora biti dovoljno kreativna kako bi  “zapala slušaocu za uho”
•    Reklama mora biti ponovljena dovoljan broj puta u toku dana, kako bi je slušalac registrovao.

Koje su prednosti reklamiranja  na radiju ?

Oglašavanje na radiju predstavlja odličan vid komuniciranja sa  ciljnom publikom. Istraživanja rađena u poslednjih par godina pokazuju da se radio sve više sluša. Pojava  smart telefona,  internet okruženje omogućili su da radio bude uz nas i kada smo u pokretu. Dostupan je u svakom trenutku, cena oglašavanja je višestruko niža u odnosu na TV,  a slušaoci gotovo nikada neće promeniti svoju omiljenu radio stanicu kada na njoj krenu reklame.

Aleksa, voice over za reklame, film, video

Voice over stil / kako može da zvuči muški glas spikera: Sugestivan, prijatan topli muški glas, uverljiv ton

Spikerska podrška: online video, voice over reklame TV ili radio, najave koncerata i događaja, online tutorijali, promo YT video kompanije, mobilna aplikacija, glasovne poruke

Davor

Vokalni stil: Energičan, Hi –tech , Urban , Zabavan, Cool

Dosadašnje iskustvo kao glas : Džinglovi, radijski spotovi , TV spotovi,  najave, špice