Category Archives: Akustika

Akustika malih prostorija

Koliko je zaista važna zvucna izolacija i pravilno odrađen tretman akustike? U vašem poslu soba za slušanje (režija) je izuzetno bitna, a njena bitnost je najčešće podcenjena u odnosu na opremu kojom raspolažete. Obzirom na stanje i ponudu opreme na tržištu vrlo lako se može desiti da je vaša akustika daleko lošija od opreme kojom raspolažete, ma koliko jeftina oprema bila…

Zajedničke karakteristike (Absorberi-Difuzori)

Priču o apsorberima i difuzorima je nemoguće izbeći ako se pokrene priča o rešavanju problema akustike male sobe. Nebitno da li je reč o pretežno apsorpcionom materijalu, pretežno difuznom ili o pravljenju kompleksnih struktura koje u željenom odnosu rade i jedno i drugo.

Azmafon, Piramidalni Sundjer, Apsorberi, Staklena Vuna

zvucna izolacija i akustika

Zadatak absorbera zvuka jeste da najveći deo  zvučnog talasa koji dođe do njihove površine apsorbuju, a samo manji deo vrate nazad u prostoriju. Apsorber i frekvencija na kojoj će on raditi zavisi od materijala koji se koristi. Ne može svaki apsorber raditi podjednako dobro na svim frekvencijama. U zavisnosti od ujednačenosti apsorpcije razlikuju se po kvalitetu. Svaki materijal ima neka svoja svojstva kao apsorber. Razlika postoji između materijala azmafon, piramidalni sundjer,  staklena vuna. Mogu da koriste u izgradnji prostora kao što je voice over studio, produkcija za izradu, i snimanje glasa za reklame i video

Difuzori, Soba za snimanje, Pokretni paneli

Difuzori imaju drugačiju funkciju od funkcije apsorbera. Oni treba što ravnomernije da vrate zvučni talas nazad u sobu, po mogućstvu iz svih mogućih smerova. Znači, dobar difuzor, u svom opsegu rada, ne bi trebalo da pravi pikove i dipove u polarnoj karakteristici, nego da ravnomerno u svim pravcima/uglovima odbije zvučni talas nazad u sobu, formirajući difiuzno akustičko polje.

Akustika napomene (materijali-fine tunning-prvi utisak)

1. MATERIJALI – Ne očekujte da će vam navedene nepravilnosti rešiti bilo koji akustički HiTech materijal.

Objašnjenje:

– Ti materijali imaju svoju svrhu i rade ono za šta su namenjeni. Pri tom, ma šta god pričali menadžeri kompanija koje ih proizvode, verujte nam,… nisu svemogući. Znaju to i oni, ali…