Zajedničke karakteristike (Absorberi-Difuzori)

Priču o apsorberima i difuzorima je nemoguće izbeći ako se pokrene priča o rešavanju problema akustike male sobe. Nebitno da li je reč o pretežno apsorpcionom materijalu, pretežno difuznom ili o pravljenju kompleksnih struktura koje u željenom odnosu rade i jedno i drugo.

Najbolji trenutak za razmišljanje o ovome je na samom početku formiranja sobe, dok oprema nije ni uneta u istu. Praksa, naravno, pokazuje drugačiji redosled stvari, najčešće se završi estetsko uređenje sobe, unese oprema i započne se hitan projekat… pa kad taj hitan projekat ne zazvuči kako valja, što je neki put veća šteta nego da nije bio ni počet, onda se vraća korak nazad. Bilo kako bilo, ovo je najčešća praksa.

Globalno, sagledavanje problema prostorije je već korak ka njegovom rešenju, nebitno je u kom trenutku će se to dogoditi i na koji način će se ustanoviti da je to neizbežno.

Zajedničke karakteristike apsorbera i difuzora:

• Značajno smanjuju radnu (korisnu) zapreminu sobe! Ovo posebno dolazi do izražaja u slučaju apsorbera za niže frekvencije i difuzora koji pokrivaju širok opseg frekvencija. U zavisnosti gde korisnik ima problem, a što su prostorije manje u osnovi, to su problemi sa niskim frekvencijama veći, jer većom merom iz sub-frekventnog domena ulaze u čujni domen.

• Količina utrošenog materijala za njihovu izradu je obicno značajna, izražava se u m3. Najčešće se mogu izabrati materijali sasvim povoljne jedinične cene. Pri tom treba imati u vidu, da i tada, cena može biti značajno veća od one koju ljudi koji nemaju iskustva očekuju, najvise zbog jako velikih količina.

Autor: Bogic Petrović, BoZo Electronics

Povezani tekstovi: