Azmafon, Piramidalni Sundjer, Apsorberi, Staklena Vuna

Kako samo ime kaže, zadatak absorbera je da najveći deo  zvučnog talasa koji dođe do njihove površine apsorbuju, a samo manjii deo vrate nazad u prostoriju. Naravno, svi materijali ne apsorbuju podjednako sve frekvencije. U zavisnosti od ujednačenosti apsorpcije razlikuju se po kvalitetu, iako svaki materijal ima nekakva apsorpciona svojstva. Razlika postoji između materijala kakav je azmafon, piramidalni sundjer,  staklena vuna i ostali.

apsorberi

Isto tako važno je reći kako veliki broj ljudi  malim količinama apsorpcionog materijala sređuje donje srednje frekvencije, dok niske ostanu jos prilično aktivne u toj sobi  i time donekle sebi olakšaju život i rad. Na ovaj način sve što se dešava na niskim frekvencijama ovim ljudima ostaje  i dalje nejasno. Takvih soba najviše ima na terenu gde su ljudi sređivali akustiku, ali nisu odvojili dovoljno novca za to.

Azmafon

Azmafon je apsorpcioni materijal izrađen na bazi presovanih pamučnih vlakana. Relativno je nezapaljiv, postavlja se na roštilj od drvenih gredica, moze se koristiti za više namena u studiju, vrlo je praktican. Po m2 azmafon je skuplji od staklene vune, ali je rad sa azmafonom daleko jednostavniji, a radni prostor čistiji.

Ugradnja azmafona: Postavlja se na zidove tako što se pričvrsti za metalnu ili drvenu konstrukciju ali i lepljenjem. Proizvođač azmafona preporučuje da se preko njega ugrade i Azma Ploče jer će efekti akustike biti znatno bolji. Radi postizanja bolje apsopcije zvuka i zvučne izolacije potrebno je Azmafon odmaći od zida odnosno ostaviti vazdušni međuprostor.

Azmafon treba samo čuvati pomno od vlage.  Azmafon u Beogradu se mogao naći u prodavnicama građevinskog materijala a u nekima od njih i azma ploče.

Staklena vuna

Svakako najzastupljeniji, najjeftiniji materijal koji se koristi kao apsorber je staklena (mineralna, kamena) vuna. Ova vuna se proizvodi u različitoj gustini i obliku (ploče, rolne), različitih dimenzija i dosta proizvođača (Ursa, Isover). Kada se pomene staklena vuna obično se nameće pitanje koliko ona ima štetnih uticaja po zdravlje čoveka.

Akusticki  piramidalni sunđer

Dosta je zastupljen kao apsorpcioni materijal. Treba imati u vidu da nema svaki sunđer koji se može naći na tržištu ista svojstva. Najzastupljeniji, tapetarski sunđer nema dovoljno dobra akustička svojstva i ako se unese u prostor gde je smeštena vaša audio – video produkcija , to će doprineti mumlavosti prostorije. Cene za kvalitetan piramidalni sundjer su prilično visoke i nemojte se zanositi svačim što se kao piramidalni sudjer kod nas prodaje. Njegova najveća vrednost je u mobilnosti, tj. kada radite u iznajmljenom prostoru u kome se nećete zadržavati do penzije. Primacoustic proizvodi akustički sunđer, ali njegova cena nije tako niska. Autor: Bogic Petrović

 

Važna napomena: Ovaj sajt ne bavi se prodajom azmafona, piramidalnog sunđera niti bilo kog od pomenutih materijala. Jedini cilj jeste preneti šta se još može koristiti za apsorbciju zvuka.

Povezani tekstovi: