Tag Archives: snimanje reklama

Radio Dzinglovi, Reklamni Spot, Produkcija Reklama

radio reklame produkcija

GLASOVNA PODRŠKA ZA RADIO REKLAME, SNIMANJE  WEB VIDEA  ILI  TV REKLAME

Segment koji se ne može preskočiti svakako je snimanje off -a ili snimanje voice overa koji su neophodni za svaku dalju izradu tv spotova, radio reklama i džinglova. Tako će produkcija reklamnih spotova i dzinglova biti viskogog kvaliteta. Prilikom izrade reklama, dzinglova i zvuka za web video, treba uvek koristiti produkcione elemente, muzičke podloge, posebno prilagođene radijskoj i TV industriji.

PRIMER VOICE OVERA ZA IZRADU REKLAMNOG SPOTA

Izrada Reklamnog Spota do 15 sekundi  ( jedan vokal )
Izrada Reklamnog Spota  do 15 sekundi  ( dva vokala )
Izrada Reklamnog Spota od 15-30 sekundi ( jedan vokal )
Izrada Reklamnog Spota od 15-30 sekundi  ( dva vokala )
Najave Koncerata do 30  sekundi  (snimanje vokala,  muzička podloga )
Najave Specijalnih Događaja (snimanje vokala,  muzička podloga )

PRIMER VOICEOVER REKLAMNI SPOT SA EFEKTIMA (RADIO/ TV )

Reklamni Spot do 20 sek.  (jedan vokal )
Reklamni Spot do 60 sek. ( dva vokala – primer ijekavski izgovor )
Reklamni Spot do 60 sek.  ( jedan vokal )
Reklamni Spot do 60 sek.  (dva ili više vokala)

PRIMER VOKAL ZA PEVANE REKLAME, SONG  (RADIO/ TV VERZIJA)

Pevana Reklama do 15 sek. ( vokal )
Pevana Reklama od 15-30 sek. ( vokal,  komponovana muzika )
Pevana Reklama od 15-30 sek. ( vokal, komponovana muzika, spikerski glas )
Pevana Reklama od 30-60 sek. ( vokal,  komponovana muzika )
Pevana Reklama od 30-60 sek. ( vokal,  komponovana muzika,  spikerski glasovi )

SPIKERSKI OFF (REKLAMA, PROMO FILM, WEB VIDEO, YOUTUBE)

Čitanje teksta za Radio ili TV Spot do 30  sekundi ( spikerski glas )
Čitanje poruke 60 sek. Call centar, govorni automati, tel. sekretarica (snimanje spiker)
Naracija  1-5 min. Tutorijali, Korporativni film, Promo video (narator,  snimanje)

Za potrebe snimanja korporativnih  i  promo filmova, video prezentacije,  kreiranje videa za web sajt  ili you tube, uvek treba razmotriti mogućnost angažmana iskljucivo profesionalnih spikerskih glasova. To dosta govori o ozbiljnosti kompletne produkcije.