Tag Archives: piramidalni sundjer

Azmafon, Piramidalni Sundjer, Apsorberi, Staklena Vuna

Kako samo ime kaže, zadatak absorbera je da najveći deo  zvučnog talasa koji dođe do njihove površine apsorbuju, a samo manjii deo vrate nazad u prostoriju. Naravno, svi materijali ne apsorbuju podjednako sve frekvencije. U zavisnosti od ujednačenosti apsorpcije razlikuju se po kvalitetu, iako svaki materijal ima nekakva apsorpciona svojstva. Razlika postoji između materijala kakav je azmafon, piramidalni sundjer,  staklena vuna i ostali.