Radio Dzinglovi, Reklamni Spot, Produkcija Reklama

radio reklame produkcija

GLASOVNA PODRŠKA ZA RADIO REKLAME, SNIMANJE  WEB VIDEA  ILI  TV REKLAME

Segment koji se ne može preskočiti svakako je snimanje off -a ili snimanje voice overa koji su neophodni za svaku dalju izradu tv spotova, radio reklama i džinglova. Tako će produkcija reklamnih spotova i dzinglova biti viskogog kvaliteta. Prilikom izrade reklama, dzinglova i zvuka za web video, treba uvek koristiti produkcione elemente, muzičke podloge, posebno prilagođene radijskoj i TV industriji.

PRIMER VOICE OVERA ZA IZRADU REKLAMNOG SPOTA

Izrada Reklamnog Spota do 15 sekundi  ( jedan vokal )
Izrada Reklamnog Spota  do 15 sekundi  ( dva vokala )
Izrada Reklamnog Spota od 15-30 sekundi ( jedan vokal )
Izrada Reklamnog Spota od 15-30 sekundi  ( dva vokala )
Najave Koncerata do 30  sekundi  (snimanje vokala,  muzička podloga )
Najave Specijalnih Događaja (snimanje vokala,  muzička podloga )

PRIMER VOICEOVER REKLAMNI SPOT SA EFEKTIMA (RADIO/ TV )

Reklamni Spot do 20 sek.  (jedan vokal )
Reklamni Spot do 60 sek. ( dva vokala – primer ijekavski izgovor )
Reklamni Spot do 60 sek.  ( jedan vokal )
Reklamni Spot do 60 sek.  (dva ili više vokala)

PRIMER VOKAL ZA PEVANE REKLAME, SONG  (RADIO/ TV VERZIJA)

Pevana Reklama do 15 sek. ( vokal )
Pevana Reklama od 15-30 sek. ( vokal,  komponovana muzika )
Pevana Reklama od 15-30 sek. ( vokal, komponovana muzika, spikerski glas )
Pevana Reklama od 30-60 sek. ( vokal,  komponovana muzika )
Pevana Reklama od 30-60 sek. ( vokal,  komponovana muzika,  spikerski glasovi )

SPIKERSKI OFF (REKLAMA, PROMO FILM, WEB VIDEO, YOUTUBE)

Čitanje teksta za Radio ili TV Spot do 30  sekundi ( spikerski glas )
Čitanje poruke 60 sek. Call centar, govorni automati, tel. sekretarica (snimanje spiker)
Naracija  1-5 min. Tutorijali, Korporativni film, Promo video (narator,  snimanje)

Za potrebe snimanja korporativnih  i  promo filmova, video prezentacije,  kreiranje videa za web sajt  ili you tube, uvek treba razmotriti mogućnost angažmana iskljucivo profesionalnih spikerskih glasova. To dosta govori o ozbiljnosti kompletne produkcije.